برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English

PTC-PREC Data Collection
 
  • Sites
  • Tabriz
  • Shabestar
  • Osku
  • Jolfa Study Units


 
Human  *
Vehicle  *
Road  *


  
Steps

 
 
  • Persian Traffic Cohort Pilot Phase (Six months)
  • Persian Traffic Cohort Phase one (Three years)
  • Traffic Cohort Phase Two (Ten years)
  • Traffic Cohort Phase Three(Fifteen years)
 

 
 
.