برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English


Address1: Road Traffic Injury Research Center (RTIR), Sadeghi St., Golshahr Sq., El Goli Ave.. 
                  P. O. Box: 5167846311
                  Tel & fax: +984133800538


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Address2: Road Traffic Injury Research Center (RTIR), Faculty of Health and Nutrition, Attar Neyshabouri St,
                   Golgasht St., Tabriz, East Azerbaijan, Iran.
                   P. O. Box: 5165665931
                   Tel. & fax: +984133340308-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Address3: National Public Health Management Centre (NPMC), 24metri Shahid-Shafiezadeh St., Vali-Amr Sq.,   
                  Tavanir Av., Tabriz, East Azerbaijan, Iran.
                  P.O. Box: 5155668474                
                  Tel. & fax: +984133800568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------